Onderwerp: Bezoek-historie

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit [NSL]
Publicatiedatum:01-01-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)

 

Annotatie

322 p.
bijl., ill.
Met lit.opg.
Met samenvatting
Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit is een publicatie van het :
- Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ( VROM)
- Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW)
- Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
- Met medewerking van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Naar boven