Onderwerp: Bezoek-historie

"Scheepvaartverbinding Hartelkanaal - Oude Maas"
Publicatiedatum:01-10-1973

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.F. Sturm, T.G. Gijzel ; Technische Hogeschool Delft, Afdeling Weg- en Waterbouwkunde

 

Annotatie

Aanwezig is het volgende deelrapport:
1. Deelrapport I: "Onderzoek naar de evenwichtsligging van de bodem van het Hartelkanaal bij open verbinding met de Oude Maas"
bijl., ill.
Met lit. opg.
Plannen voor binnenscheepvaartverbinding van de zeehavens van Rotterdam-Europoort met het achterland, het Hartelkanaal, zijn vormgegeven door Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

Naar boven