Onderwerp: Bezoek-historie

Wat doet Rijkswaterstaat voor U?
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB)

 

Samenvatting

De algemene brochure geeft in het kort weer wat de kerntaken van Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant (RWS, NB) zijn. Aandacht wordt besteed aan RWS NB als werkgever. Verder staan de projecten van RWS NB vermeld, met een verwijzing naar de website.

 

Annotatie

10 p.
foto's
Vervangt brochure‘Voor een bereikbaar en verkeersveilig Noord-Brabant’

Naar boven