Onderwerp: Bezoek-historie

Waterhoogten Zuiderzeekust : werkelijke hoogte van den waterspiegel langs de kust der Zuiderzee op het oogenblik van hoog- en laag water in het Vlie te Terschelling en vlieland : te Nieuw Bildt, Harlingen, Stavoren, Medemblik, Lemmer, Schokland, Elburg, Nijkerk
Publicatiedatum:16-05-1871

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Annotatie

10 getekende grafieken
Omslagtitel:
Waterhoogten Zuiderzeekust

Naar boven