Onderwerp: Bezoek-historie

Broedvogelmeetnet zoete rijkswateren 2001
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. van der Weide; SOVON Vogelonderzoek Nederland

 

Annotatie

49 p.
bijl., diagr., fig., tab.
(SOVON-informatierapport ; 2002/01)
(RIZA rapport ; BM02.04)
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
Met samenvatting
Met lit. opg.
ISSN 13826247

Naar boven