Onderwerp: Bezoek-historie

Zuidwestelijke uitbreiding Maasvlakte
Publicatiedatum:01-12-1971

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory

 

Annotatie

Aanwezig zijn de volgende deelrapporten :
Deel 2: Foto's situatie T0 (WL-rapport ; M1139-I)
Deel 3: Foto's variant C2 (T1) (WL-rapport ; M1139-I)
Deel 4 : Foto's variant C5 (T1-1) (WL-rapport ; M1139-I)
Deel 5 : Foto's variant A1 (T1-2) (WL-rapport ; M1139-I)
ill.
Voorlopige versie

Naar boven