Onderwerp: Bezoek-historie

Aanteekeningen betrekkelijk ijsbezettingen en overstroomingen langs de Nederlandsche rivieren : bijlage no. 5 van het rapport der Inspecteurs van den Waterstaat, naar aanleiding eener beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken van den 27sten maart 1864, no. 425.
Publicatiedatum:01-01-1862

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Naar boven