Onderwerp: Bezoek-historie

Werkwijze AKWA november 2000
Publicatiedatum:06-12-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R.M. van Dijk ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (RWS, AKWA)

 

Annotatie

28 p.
bijl., ill.
Met lit. opg.
Het Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (AKWA) is een samenwerking tussen: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijkswaterstaat Bouwdienst (RWS, BD) ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW) ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ) ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA) ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noordzee (RWS, NZ)
Definitieve versie 4.0
Documentnr.: WAU.AKWA-N-00053

Naar boven