Onderwerp: Bezoek-historie

'BABS" : Beslismodel Aanpak Baggerspecie
Publicatiedatum:01-03-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Joziasse (etc.) ; Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek, Mileu, Energie en Procesinnovatie (TNO, MEP)

 

Annotatie

Bestaat uit de volgende deelrapporten:
1. Eindrapport fase 1: Basisstructuur (TNO-rapport : TNO-MEP - R 2000/112,
Projectnr.: 30274)
2. Bijlage bij rapport "BABS" Beslismodel Aanpak Baggerspecie (TNO-rapport TNO-MEP - R 2000/112, Projectnr.: 30274)
3. Eindrapport fase 2: Ombouw tot computermodel(len)
4. Fase 2A (TNO-rapport TNO-MEP - R 2000 / 421, Projectnr.: 31570)
Eindrapport fase 2 is nog zoek
bijl., ill.
Met lit. opg.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)

Naar boven