Onderwerp: Bezoek-historie

Uitvoeringskader gevelisolatie 2012 (UGI'12) : uitvoeringskader voor gevelisolatie rond rijkswegen ter nadere uitwerking van Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Wet milieubeheer
Publicatiedatum:01-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud (RWS, PPO), project Gevelisolatie

 

Samenvatting

De regels die gelden bij het uitvoeren van onderzoek en het aanbrengen van isolatie.

 

Annotatie

28 p.
Versie 1.0
Definitief

Naar boven