Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek naar het vervuilen en reinigen van ZOAB-platen (deze opdracht is een vervolg op een reeds in 1999 uitgevoerde opdracht. Deze rapportage betreft alle werkzaamheden zoals uitgevoerd in 1999 en 2000)
Publicatiedatum:08-12-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P.W. van der Bruggen ; KOAC-WMD Instituut voor Materiaal- en Wegbouwkundig Onderzoek

 

Annotatie

30 p.
bijl., ill.
Omslagtitel: Rapportage betreffende het onderzoek naar het vervuilen en reinigen van ZOAB-platen : Project: SPINOZA : V 0009271063/pvb/eac
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)
Eindrapportage
Kenmerk opdracht: IL/004716
Projectnr.: V 0009271063/pvb/eac

Naar boven