Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de landschappelijke zoneringskaart van kwelders langs de Friese Waddenkust bij Dongeradeel en Het Bildt 1999 op basis van false colour- luchtfoto's 1:5000
Publicatiedatum:01-12-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

L.L. Soldaat, B. van Gennip ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD)

 

Annotatie

19 p.
ill., bijl.
Met lit. opg.
Rapportnr.: MD-GAE-2000-7
Projectnr.: 16509

Naar boven