Onderwerp: Bezoek-historie

Human factors-toets voor tunnels met complexe verkeerssituaties : beschrijving van de toets en de betekenis ervan
Publicatiedatum:15-03-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Lambers, C.L. Merkx, R. Mante ; Adviesdienst Mens en Veiligheid

 

Samenvatting

Beschrijft de Human Factors-toets voor tunnels met complexe verkeerssituaties. Dit betreft een standaardtoetsmethodiek bestaande uit meerdere onderdelen waarmee de Human Factors-aspecten rondom het wegontwerp en wegbeeld worden beoordeeld. Het onderwerp Human Factors is van belang bij de ontwikkeling van een tunnel met complexe verkeerssituaties. Dit heeft ertoe geleid dat bij RWS behoefte is ontstaan om te komen tot een standaardmethodiek van beoordelen van de Human Factors-aspecten bij tunnels met complexe verkeerssituaties.\r\n\r\nAan RWS WVL is door de Landelijke TunnelRegisseur gevraagd om deze Human Factors-toets te ontwikkelen. Hierbij gaat het om een beschrijving van de werkwijze van de toets en nog niet om een handreiking voor de uitvoering van de toets. Dit document is dan ook bedoeld om duidelijk te maken wat de Human Factors toets inhoudt en wat het betekent voor de verschillende fasen bij de ontwikkeling van een tunnel. De werkwijze van de toets, zoals beschreven in dit document, is opgesteld in nauwe samenwerking met het Steunpunt Tunnelveiligheid. \r\n\r\nHet doel van de Human Factors-toets is om tunnels met complexe verkeerssituaties volgens een standaardmethodiek vanuit Human Factors te beoordelen. Deze standaardmethodiek moet zorgen voor een eenduidige aanpak, waarbij de resultaten zoveel mogelijk transparant en reproduceerbaar zijn.\r\nDe Human Factors-toets heeft betrekking op de Human Factors-aspecten die een rol spelen bij het ontstaan van incidenten als gevolg van rijgedrag van weggebruikers in en nabij tunnels met complexe verkeerssituaties in het hoofdwegennet. Aangezien het rijgedrag in tunnels mede beïnvloed wordt door de situatie stroomopwaarts van de tunnel (o.a. het voorbereiden op de tunnel) en stroomafwaarts van de tunnel (o.a. de voorbereiding in de tunnel op bijvoorbeeld een weefvak of afrit na de tunnel), vallen de aansluitende wegen stroomop- en stroomafwaarts van de tunnel ook binnen de scope. De scope van de Human Factors-toets beperkt zich dus niet tot de randen van het project.

 

Annotatie

26 p.
ill.
Definitief
Versie 1.5
Met lit.opg.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven