Onderwerp: Bezoek-historie

Lichtkogel trendcahier Synchromodaal transport: Flexibel inzetten van weg, water en spoor
Publicatiedatum:01-04-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

Het Lichtkogel Cahier fungeert als platform waarop trends worden besproken die raken aan het werk en de organisatie van professionals in het fysieke domein. Deze editie van het cahier gaat over Synchromodaal transport. Hierin belichten we de ontwikkeling van het fenomeen en zetten we verdere discussie over het thema op gang.

 

Annotatie

Jrg. 2, nr. 1 (april 2015) : Themanummer Synchromodaal Transport
52 p.
ill.
In opdracht van Programma Strategische Verkenningen Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (DGB), EVO, TLN, Dinalog/TU Eindhoven, TNO en Rijkswaterstaat hebben in de redactieraad gewerkt aan de totstandkoming van het cahier

Naar boven