Onderwerp: Bezoek-historie

Lichtkogel trendcahier Gezonde verstedelijking: De invloed van ruimtelijke inrichting op de gezondheid van stadsbewoners
Publicatiedatum:01-01-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

Het Lichtkogel Cahier fungeert als platform waarop trends worden besproken die raken aan het werk en de organisatie van professionals in het fysieke domein. Deze editie van het cahier gaat over Gezonde Verstedelijking. Hierin belichten we de ontwikkeling van het fenomeen en zetten we verdere discussie over het thema op gang.

 

Annotatie

Jrg. 1, nr. 2 (november 2014) : Themanummer Gezonde verstedelijking
54 p.
ill.
In opdracht van Programma Strategische Verkenningen Rijkswaterstaat

Naar boven