Onderwerp: Bezoek-historie

Bodemdaling in het kustfundament en de getijdenbekkens door geologische processen en menselijke activiteiten
Publicatiedatum:01-02-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Hijma, H. Kooij ; Deltares

 

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de ruimtelijke patronen in bodemdalingssnelheden per bodemdalingscomponent. Het bevat nog geen totaalkaart van de bodemdaling in het kustfundament (optelsom van de bijdrage van de verschillende componenten), met de daarbij behorende onzekerheden. Deze kaart zal in 2018 verschijnen.

 

Annotatie

63 p.
Met ref
12200538-008
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven