Onderwerp: Bezoek-historie

10x visie op telematica : telematica voor verkeer en vervoer belicht door deskundigen uit het bedrijfsleven
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Coördinatiepunt Telematica

 

Samenvatting

Tien gebruikers en leveranciers van telematica komen aan het woord. Zij belichten niet alleen de rol van de overheid, maar geven ook aan wat de betekenis is van telematica voor hun eigen specifieke sector en voor de verkeers- en vervoerssector in het algemeen. Daarnaast wordt weergegeven welke ontwikkelingen in de telematica zij de komende jaren van cruciaal belang achten voor de verkeers- en vervoerssector.

 

Annotatie

68 p.
ill.

Naar boven