Onderwerp: Bezoek-historie

Hydraulische Randvoorwaarden voor duinen op de Waddeneilanden : bepalen van toetswaarden voor waterstand, golven en korreldiameters in het kader van WTI2011
Publicatiedatum:01-12-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F. Diermanse ; Deltares

 

Samenvatting

Dit rapport beschrijft voor alle duinraaien op de Waddeneilanden de maatgevende condities af te leiden ten behoeve van de detailtoets van duinen op de Waddeneilanden. De maatgevende condities bestaan uit een combinatie van de waterstand, de golfhoogte, de golfperiode (spectrale golfperiode Tm-1,0) en een rekenwaarde voor de korreldiameter. De waterstand en golfcondities worden afgeleid voor één specifieke locatie langs de raai: de HR-locatie (HR=Hydraulische Randvoorwaarden). De bodemdiepte van deze locatie wordt ook opgenomen in de lijst met randvoorwaarden. De bodemdiepte is namelijk één van de invloedsparameters van het model D++ en dus bepalend voor de uitkomst van de toetsing.

 

Annotatie

97 p.
bijl., ill.
Met ref.
1204143-002
Concept
In opdracht van Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven