Onderwerp: Bezoek-historie

[ES]2-Afsluitdijk : schetsontwerpen Brak : fase 3 : inrichtingsschetsen
Publicatiedatum:01-02-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ontwerpteam Brak

 

Annotatie

Bestaat uit meerdere deelrapporten. Aanwezig zijn :
1. Hoofdrapport
2. Bijlagen
bijl., ill.
Met lit. opg.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)
Het Ontwerpteam Brak bestond uit medewerkers van de volgende diensten van Rijkswaterstaat: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ) en Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijkswaterstaat Bouwdienst (RWS, BD)

Naar boven