Onderwerp: Bezoek-historie

Proeven ter bepaling van het gedrag van een 200.000 D.W.T tanker bij het aanlopen van Europoort
Publicatiedatum:01-02-1969

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. P. Hooft ; Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation (NSP)

 

Annotatie

4 dln.
bijl., ill.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER), Bouwbureau Havenmond Hoek van Holland
Rapportnr.: 68-179-GST
Opdrachtnr.: 66-164 GST

Naar boven