Onderwerp: Bezoek-historie

Vegetatiekartering de Abbert en de Polsmaten 1992
Publicatiedatum:01-04-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

onderzoek en samenst. D.J. Zomer, R.Douwes; Heidemij Advies in samenw. met LB& P bureau voor landschapsoecologisch onderzoek

 

Annotatie

VI, 11 p.
fig., tab., bijl.
In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Flevoland (RWS, FL)
(Rapport / Heidemij ; 635/21079)
Met lit. opg.

Naar boven