Onderwerp: Bezoek-historie

Fytoplanktononderzoek in de zoete Rijkswateren, MWTL 2016
Publicatiedatum:29-03-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

C.A. Bultstra, R.M. van Wezel ; Koeman en Bijkerk

 

Samenvatting

Dit rapport is gemaakt in opdracht van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV). In het kader van de Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) worden jaarlijks in diverse Nederlandse rijkswateren fytoplanktonmonsters verzameld. Het betreft zowel zoete als zoute oppervlaktewateren. Het voor u liggende rapport behandelt de fytoplanktonsamenstelling en -dichtheid in de zoete rijkswateren in 2016. De analyses zijn uitgevoerd door Koeman en Bijkerk bv in het kader van de Raamovereenkomst Hydrobiologie, zaaknummer 31072166.0011. De bemonstering is uitgevoerd door de meetdiensten van Rijkswaterstaat. De analyses van het fytoplankton zijn uitgevoerd tussen 25 juli en 29 november 2016, door drs. ing. M.J. van Herk (Adviesbureau Euglena) en ing. C.A. Bultstra. Ondersteuning bij de determinatie werd verzorgd door ing. R.M. van Wezel, ing. G.L. Verweij en drs. R. Bijkerk. C.A. Bultstra en R.M. van Wezel verzorgden de rapportage van de onderzoeksresultaten. Dr. F.A.C. Kouwets (Rijkswaterstaat CIV, Biologisch laboratorium) heeft de aangeleverde databestanden gecontroleerd. De inhoudelijke begeleiding vanuit Rijkswaterstaat berustte bij Dr. F.A.C. Kouwets. Binnen Koeman en Bijkerk was ing. R.M. van Wezel verantwoordelijk voor de projectcoördinatie.

 

Annotatie

92 p.
bijl., ill.
Met lit.opg.
BM17-03
Datarapport 2017-002.
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
Definitief
Projectnummer 2016-053
31072166.0011

Naar boven