Onderwerp: Bezoek-historie

Wind-wave climate analysis and wave height prediction using neural network for Lake IJssel and Lake Marken : verkennende studie naar het belang van golfopzet voor WBI2023”
Publicatiedatum:01-09-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

S. Khachatryan ; M. Bottema en R. Slomp (RWS-begeleiders)

 

Samenvatting

In 2017 is een buitenlandse student van IHE-Delft bij RWS WVL afgestudeerd, waarbij hij een overzicht heeft gegeven van de van 1997 t/m 2016 uitgevoerde RWS-golfmetingen op het IJsselmeer en Markermeer. Vervolgens heeft hij de metingen gebruikt voor validatie van parametrische golfgroeiformules, en voor validatie van een door hem ontwikkeld neuraal netwerk. De resultaten moeten met enige voorzichtigheid gebruikt worden, want de scriptie is niet altijd onder forse tijdsdruk en niet altijd even transparant tot stand gekomen. Anderzijds is een mooie prestatie geleverd doordat de student zijn aanvankelijk zeer beperkte kennis van golven in korte tijd sterk heeft uitgebreid.


Executive summary In 2017, a foreign student from IHE Delft did his MSc project at Rijkswaterstaat WVL. His MSc Thesis gives an overview of wind-wave measurements on Lake IJssel and Lake Marken in The Netherlands. These measurements were subsequently used for validation of some parametric wave height prediction formulas, and for validation of a neural network that was developed by the student. The work has suffered from some time pressure, so the results must be used with some caution. Despite this, the student has gained a lot of wave knowledge and has made a good achievement.

 

Annotatie

XVI, 126 p.
Ill.
With app.
With ref.
MSc Thesis
WSE-FRM.17-11
Public Version corrected
Nederlandse en Engelse samenvatting
medewerking werd verleend door medewerkers van Rijkswaterstaat

Naar boven