Onderwerp: Bezoek-historie

Inhoudsveranderingen Slaak - Nieuwe Vaarwater over de periode October 1950 - Sept. 1952
Publicatiedatum:29-09-1952

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Haring; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Studiedienst

 

Annotatie

[7] p.
Rapport no. (DDWT-BEN-1952.)17
Met bijl.

Naar boven