Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek naar de masthoogten van door de Koningshaven te Rotterdam gepasseerde schepen 18 Aug.-1 Dec. 1955
Publicatiedatum:30-12-1955

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)

 

Annotatie

5 p.
Met losse bijlagen

Naar boven