Onderwerp: Bezoek-historie

Computersimulatiemodel van het sluizencomplex te Terneuzen
Publicatiedatum:01-02-1988

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Technische Universiteit Delft (TU Delft); R.A. van Lierop, F. Verheij

 

Samenvatting

Het afstuderen heeft plaats gevonden bij de vakgroep Waterbouwkunde, sectie Havens en Scheepvaartwegen, onder de verantwoording van Prof. ir. H. Velsink. Het afstudeeronderwerp is afkomstig van Rijkswaterstaat, Direktie Zeeland. Het betreft het maken van een computersimulatiemodel van het sluizencomplex te Terneuzen. Het verslag bestaat uit drie delen.

Het eerste deel bevat een complete omschrijving van het project en de resultaten en is bedoeld voor de geintresseerde lezer. Het tweede deel is een handleiding voor de gebruiker en het derde deel bevat een gedetailleerde beschrijving van de modellen. Dit laatste deel is dan ook bedoeld voor diegene, die het model wil analyseren.

Via deze weg willen wij de heren ir. J. Bouwmeester, P. Hengst en ir. P. Hiddinga bedanken voor hun medewerking aan dit project. Een speciaal woord van dank aan de heer E. Markerink, wiens praktijkervaring als oudsluismeester, voor ons van groot nut is geweest. Tenslotte bedanken we onze direkte begeleider ir. R. Groenveld voor de prettige samenwerking.

 

Annotatie

deel 1: Algemeen. - 120 p.
deel 2: Handleiding voor de gebruiker. - 86 p.
deel 3: Modelbeschrijving. - 106 p.
ill.
Met lit.opg.
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, DZL)

Naar boven