Onderwerp: Bezoek-historie

Tracébesluit [TB] A27/A12 Ring Utrecht
Publicatiedatum:01-12-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Vastgesteld door M.H. Schultz van Haegen, de minister van Infrastructuur en Milieu, in overeenstemming met de staatssecretaris van Economische Zaken ; Rijkswaterstaat, Midden Nederland (RWS, MN)

 

Samenvatting

De aanpak van de A27 en de A12 heeft een dubbele doelstelling: de doorstroming en de verkeersveiligheid rondom Utrecht verbeteren en de kwaliteit van de leefomgeving gelijkwaardig houden en waar mogelijk verbeteren. Het ontwerp-tracébesluit beschrijft in detail de maatregelen aan de A27 en de A12 en het eerste deel van de A28 bij Utrecht, de inpassing van het tracé (de weg) en de compenserende maatregelen voor onder andere geluid, natuur en water.

 

 

Annotatie

202 p.
ill.
Definitief D1.0
Bevat:
I. Besluit
II. Bijlagen bij het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht
III. Instellen beroep
IV. Overzichtskaart en detailkaarten
V. Toelichting

Naar boven