Onderwerp: Bezoek-historie

Documentatiemap Landelijke bijeenkomst Tienjarenscenario Waterbodems 'De Baten van Baggeren' : 7 april 2004, World Trade Center, Rotterdam
Publicatiedatum:07-04-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Tienjarenscenario Waterbodems (TJS) ; Interprovinciaal Overleg (IPO) ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) ; Vereniging van Nederlanse Gemeenten (VNG) ; Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)

 

Annotatie

Deze documentatiemap bestaat uit de volgende delen:
1.: Programma
2.: Deelnemerslijst
3.: De Noodzaak tot baggeren
4.: Parallelsessies
5.: A. Beleidsprojecten
6.: B. Uitvoeringsprojecten
7.: C. "Een andere kijk"
8.: Evaluatieformulier
ill.
Medewerkers van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS) namen deel aan de desbetreffende bijeenkomst

Naar boven