Onderwerp: Bezoek-historie

N35 Nijverdal-Wierden : van verkenning naar planuitwerking
Publicatiedatum:01-10-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Strootman ; [Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS, ON)]

 

Samenvatting

Informatie over de stand van zaken en de mogelijkheden van het indienen van zienswijzen op het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport N35 Nijverdal-Wierden.

 

Annotatie

6 p.
ONO815LV058

Naar boven