Onderwerp: Bezoek-historie

Kennisgeving Ontwerptracébesluit/milieueffectrapport N35 Nijverdal-Wierden
Publicatiedatum:01-11-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Strootman ; [Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS, ON)]

 

Samenvatting

Het volledige OTB/MER is beschikbaar via www.platformparticipatie.nl

 

Annotatie

Kennisgeving
Met losse samenvatting ON1017zB125

Naar boven