Onderwerp: Bezoek-historie

Monitoring proefsanering Spijkerboor en kribvak Nieuwe Merwede : tussenrapportage periode 1995-1998
Publicatiedatum:01-04-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Mol, P. den Besten, A. Schipperen, E.J. Houwing, L. Knijff ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH) ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)

 

Annotatie

63 p.
Bestaat uit twee losse rapporten :
1. Biologische en chemische monitoring pilot-saneringen in Nieuw Merwede en Spijkerboor (Riza Werkdocument nr. 99.005x)
2. Proefsanering Spijkerboor en Kribvak Nieuwe Merwede, resultaten van het abiotisch monitoringsonderzoek (Riza werkdocument nr. 98.152x)
bijl., ill.
Met lit. opg.

Naar boven