Onderwerp: Bezoek-historie

SBW – Statistiek basisvariabelen
Publicatiedatum:01-03-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F. Diermanse, H. van der Klis, C. Geerse, J. van Noortwijk, H. Gerritsen, J. Groeneweg ; HKV Lijn in Water ; WL|Delft Hydraulics (WL)

 

Samenvatting

In dit rapport staan de volgende vraagstukken centraal: 1. Welke methoden voor het schatten van statistieken van extreme waarden zijn bekend vanuit de literatuur? 2. Welke methoden worden momenteel gebruikt in het kader van de hydraulische randvoorwaarden (HR2006)? 3. Is het voor toekomstige randvoorwaarden zinvol om over te stappen op een andere (alternatieve) methoden? 4. Zijn er nog knelpunten/verbeterpunten die aangepakt moeten worden [a] in de bestaande methoden en [b] bij potentiële alternatieven? Deze vraagstukken worden behandeld voor de vijf basisvariabelen van de hydraulische belastingmodellen, te weten: rivierenafvoer, meerpeil, wind, waterstand op zee en golven op zee.

 

Annotatie

58 p. incl. bijl.
ill.
Met lit.opg.
Rapport Q4228
In opdracht van Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)

Naar boven