Onderwerp: Bezoek-historie

Zachte werken met harde trekken : toepassingen van eco-engineering in de waterbouw = Eco-engineering in the Netherlands : soft interventions with a solid impact
Publicatiedatum:01-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

T. Vulink ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS); B. van Wesenbeeck, J. Reinders ; Deltares

 

Samenvatting

 

Het dagelijkse werkterrein van Rijkswaterstaat bestaat uit de Nederlandse hoofd(vaar)wegen en wateren. Extreme weersomstandigheden, een verouderde infrastructuur, nieuwe technologieën en krimpende budgetten vormen daarbij een extra uitdaging. Om die het hoofd te bieden, zette Rijkswaterstaat het innovatieprogramma op. De partijen die hierbinnen aan eco-engineering werken, werken ook aan het innovatieprogramma Building with Nature. Dit programma wordt onder regie van het bedrijfsleven uitgevoerd en bevat verschillende deelprogramma’s die zich richten op veiligheid tegen overstromingen. Voor de uitvoering van het Building with Nature-programma verenigden de partijen zich in de stichting Ecoshape, vanuit die stichting werken zij ook aan eco-engineering. Deltares is als kennispartner en expert op het gebied van eco-engineering bij beide programma’s betrokken. De programma’s Eco-engineering en Building with nature onderzoeken beiden hoe de natuurlijke functies van infrastructuur op een duurzame, klimaatrobuuste en kostenefficiënte manier geïntegreerd kunnen worden. De partijen zoeken naar oplossingen voor waterbouwkundige infrastructuurontwikkeling, die aansluiten bij de behoeften en wensen van alle betrokken partijen. Mogelijke vernieuwingen en verbeteringen worden zorgvuldig in de praktijk getest. Zo bepalen de partijen of een idee echt een verbetering oplevert.

 

Annotatie

42 p.
Ill.
Publicatie in het kader van Corporate (CIP)Innovatieprogramma

Naar boven