Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting vegetatiekartering Vlieland 2015 : Op basis van false colour-luchtfoto's 1:5.000
Publicatiedatum:07-07-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.M. Reitsma & J. de Jong ; Bureau Waardenburg

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat heeft voor beheers- en beleidsevaluatie behoefte aan ruimtelijk ecologische informatie over haar natte beheersgebieden (kust en riviergebieden). Hierin wordt onder andere voorzien door de uitvoering van vegetatiekarteringen. De vegetatiekarteringen geven vlakdekkende informatie over de kwaliteit en de kwantiteit van de vegetatie. Deze Toelichting beschrijft de gevolgde karteermethode en de gevonden vegetatietypen en presenteert de resultaten op deelgebied niveau.

 

Annotatie

157 p.
bijl., ill.
Met lit.opg.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Versienummer 1.0
Eindrapport

Naar boven