Onderwerp: Bezoek-historie

Biodiversiteitsscan groenbeheerplannen : een studie naar de kansen voor biodiversiteit in de arealen van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Publicatiedatum:10-01-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

I. Bax, M.van Oorschot, S. Wielenga ; BTL Advies

 

Samenvatting

De SWOT-analyse van het onderhoudsproces geeft input voor het beantwoorden van de kernvragen ten aanzien van kwaliteitsborging. Een belangrijke conclusie is dat het onderhoudsproces op hoofdlijnen voldoet en dat er middelen zijn om de kwaliteit te borgen. Het ontbreekt echter aan verschillende organisatorische aspecten waardoor het proces niet goed doorlopen wordt en biodiversiteit nu onvoldoende tot uiting komt bij het beheer en onderhoud van het groen: • Doelstellingen ten aanzien van biodiversiteit zijn niet verankerd in de RWS-organisatie en daarmee ook niet in een beleidsvisie (het LBG) , de groenbeheerplannen en het modelcontract. • Kennis en capaciteit ontbreken, met name bij de aansturing van de onderhoudscontracten, waardoor toetsing van de opdrachtnemer niet of onvoldoende wordt uitgevoerd. • Er zijn diverse instrumenten en middelen die ingezet kunnen worden bij de borging van de kwaliteit van de onderhoudsaannemer, maar deze worden niet of niet optimaal ingezet.

 

Annotatie

ongepag.
ill.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Versie 1.0
Definitief
Projectnummer 722280
Opgesteld ihkv SLA Duurzaamheid 2017-2018 onderdeel Vitaal Natuurlijk Kapitaal Fiche 27

Naar boven