Onderwerp: Bezoek-historie

Pilot beheer en inzaaien bloemrijke dijken Amsterdam Rijkanaal
Publicatiedatum:10-01-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F. van der Zee ; Wageningen Environmental Research (Alterra)

 

Samenvatting

Op twee onderzoekslocaties (Nieuwegein en Schalkwijk/’t Goy) is in 2017 de nulsituatie van de vegetatie opgenomen in 16 opname plots (4 bij 4 meter PQ) per locatie. Op beide locaties zijn gemiddeld 21 soorten per plot aangetroffen, voornamelijk algemene en zeer algemene soorten waarbij de grassen overheersen. In Nieuwegein zijn meer ruigtesoorten (zoals Bereklauw, Smeerwortel en Witte dovenetel) aangetroffen dan in ’t Goy. De bedekking van de vegetatie varieerde tussen 75 – 85 %. De beoordeling van de doorworteling geeft aan dat de erosiebestendigheid op beide locaties matig is. Conclusie uit de nulsituatie is dat de huidige vegetatie achterblijft bij wat mogelijk is bij het huidige maaibeheer. Vanaf 2018 zal op beide locaties de effecten van 4 behandelingen gevolgd worden: 1) niet inzaaien en regulier maaibeheer; 2) inzaaien en regulier maaibeheer; 3) niet inzaaien en secuur uitgevoerd maaien en afvoeren; 4) inzaaien en secuur uitgevoerd maaien en afvoeren. In oktober 2017 is hiertoe ingezaaid met een bloemrijk mengsel. Vanaf 2018 zal een deel van de onderzoekslocaties door een andere beheerder secuur worden gemaaid en afgevoerd. De locaties zullen de komende jaren gemonitord worden om de effecten van de 4 behandelingen te volgen in de tijd.

 

Annotatie

20 p.
ill.
Onderzoek uitgevoerd ihkv de SLA Duurzaamheid 2017-2018 onderdeel Vitaal Natuurlijk Kapitaal Fiche 27
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven