Onderwerp: Bezoek-historie

Verkenning afwegingskader biodiversiteit
Publicatiedatum:10-01-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F. Sijtsma, A.M. Hilbers ; Rijksuniversiteit Groningen

 

Samenvatting

Het maken van een afweging is een proces waarin drie stappen te onderscheiden zijn: 1) probleemidentificatie en gegevensverzameling (intelligentie/intelligence), 2) genereren van alternatieve oplossingen (ontwerp/design); 3) de ‘beste’ oplossing kiezen op basis van criteria (keuze/choice). Hoe beter de eerste stap wordt ingevuld, hoe beter het ontwerp en keuze voor beste oplossing zullen zijn. Een afwegingskader biodiversiteit voor RWS moet goed werken op verkennend en op besluitvormingsniveau. Dit kan door de verkennende tools Omgevingswijzer en Ambitieweb door te laten groeien naar een Multi Criteria Kosten Baten Analyse, waarbij effecten kwantitatief bepaald worden en kosten apart gezet worden tegenover baten. Hiervoor is het nodig om kengetallen en benchmarks te ontwikkelen die aangeven wat goede kosten-baten verhoudingen zijn voor veel voorkomende invullingen van terreinen van RWS.

 

Annotatie

35 p.
Versie 1.1
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Een strategische en operationele studie
Uitgevoerd ihkv SLA Duurzaamheid 2017-2018 onderdeel Vitaal Natuurlijk Kapitaal F27

Naar boven