Onderwerp: Bezoek-historie

Nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen 2015
Publicatiedatum:20-09-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

 

Samenvatting

In dit verslag presenteert Rijkswaterstaat informatie over de naleving van de geluidproductieplafonds in het kalenderjaar 2015. Hoofdstuk 1 geeft informatie over de aanleiding van dit verslag, de systematiek van de geluidproductieplafonds zoals vastgelegd in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer. In hoofdstuk 2 vindt u een nadere toelichting op deze systematiek. De resultaten van de jaarlijkse monitoring staan in hoofdstuk 3. Hier vindt u een samenvatting van de monitoringsresultaten van alle referentiepunten. De analyse van de resultaten staat in hoofdstuk 4. De bijlagen geven het totale overzicht van de monitorings- en analyseresultaten op alle referentiepunten en de belangrijkste uitgangspunten voor de monitoringsberekening. Rijkswaterstaat

 

Annotatie

23 p.
ill., bijl., tab.
Met losse bijlagen Akoestisch onderzoek op referentiepunten

Naar boven