Onderwerp: Bezoek-historie

Nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen 2016
Publicatiedatum:18-09-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

 

Samenvatting

Het nalevingsverslag is het voornaamste instrument van Rijkswaterstaat om (1) te monitoren of de GPP’s niet worden overschreden en (2) de minister en het publiek te informeren over de wijze waarop Rijkswaterstaat zorgdraagt voor de naleving van de GPP’s. Dit nalevingsverslag betreft de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Hierin worden de resultaten van de monitoring en de stappen die Rijkswaterstaat neemt om de GPP’s na te leven gepresenteerd.

 

Annotatie

26 p.
ill., bijl. tab.
Met losse bijlagen akoestisch onderzoek referentiepunten Rapportnummer BE3957-102-100

Naar boven