Onderwerp: Bezoek-historie

Enige opmerkingen bij het rapportonderzoek naar methode voor opname Dollard
Publicatiedatum:01-06-1982

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Briek ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Directie Groningen, Meet- en Adviesdienst Delfzijl (RWS, GG, MAD)

 

Annotatie

6 p.
bijl., ill.
Notitie 82-18

Naar boven