Onderwerp: Bezoek-historie

Infographic Versterking van de Houtribdijk voor een veilig IJsselmeergebied
Publicatiedatum:01-01-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[M. Werkman] ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

De Houtribdijk functioneert bij storm als een grote golfbreker tussen IJsselmeer en Markermeer. De dijk is daarmee cruciaal voor de waterveiligheid van alle provincies rond het IJsselmeergebied. Ook verbindt de Houtribdijk Lelystad en Enkhuizen voor fietsers en autoverkeer. Rijkswaterstaat versterkte tussen 2017 en 2020 de dijk in samenwerking met de provincie Flevoland, zodat deze weer lang meekan en grotere stormen kan weerstaan. Ook is er een nieuw watersportstrand aangelegd en een nieuw natuurgebied Trintelzand van meer dan 500 hectare. Het project was onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarin Rijkswaterstaat en de waterschappen samenwerken om Nederland te beschermen tegen hoogwater. Meer informatie: www.rijkswaterstaat.nl/versterkinghoutribdijk

 

Annotatie

1 p.
De infographic toont hoe Rijkswaterstaat de Houtribdijk versterkte en kansen schiep voor natuur en recreatie

Naar boven