Onderwerp: Bezoek-historie

Enige algemene beschouwingen met betrekking tot de vraagstukken verband houdende met de voorgenomen afsluiting van Grevelingen en Brouwerhavensche Gat
Publicatiedatum:01-05-1956

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD), Directie Deltawerken-Zuid, Afdeling Brouwerhavense Gat-Grevelingen

 

Annotatie

18 p.
bijl., ill.
Met losse notulen en bijlagen
Rapportnr. 2802/1956

Naar boven