Onderwerp: Bezoek-historie

Globale beschouwing m.b.t. de toerekening van havenmondkosten aan de havenexploitatie en de relatief hoge aanlegkosten v.d. Maasvlakte
Publicatiedatum:01-01-1971

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER), Afdeling Havenmonden

 

Annotatie

5 p.
bijl., ill.

Naar boven