Onderwerp: Bezoek-historie

3D rekenen rondom constructies : berekeningen met het integrale modellensysteem Delft3D : [verslag]
Publicatiedatum:01-11-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

S.A.H. van Schijndel; H.R.A. Jagers

 

Samenvatting

Dit rapport heeft betrekking op de activiteiten in 2000 van het deelproject nummer 5, waarbij 3Dmodellering van stroming en morfologische processen nabij waterbouwkundige constructies voorop staat.
In samenspraak met DWW is destijds gekozen om als basis voor de studie de problematiek rondom
kribben te beschouwen. Ook in het kader van de huidige aandacht, die bestaat voor het beheer en
onderhoud van de kribben langs de grote Nederlandse rivieren. Tot nu toe waren uitvoeringstechnische
eisen maatgevend voor de afmetingen van kribben. Op dit moment is echter behoefte aan meer inzicht in
de werking van kribben, zodat de aanleg en het beheer geoptimaliseerd kunnen worden. Daarom moet een
hulpmiddel beschikbaar komen om de effecten van ontwerp-alternatieven en beheersmaatregelen te
kunnen beoordelen.

 

 

Annotatie

Verslag Rapportage 2000
Q2487
p. 100
lit lijst. fig. graf. metingen

Naar boven