Onderwerp: Bezoek-historie

Verspreiding en abundantie van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat in 2016-2017
Publicatiedatum:21-12-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R.C. Fijn, F.A. Arts, B.W.R. Engels (etc.) ; Delta Project Management (DPM), Bureau Waardenburg

 

Annotatie

147 p.
bijl., ill.
Met lit. opg.
conceptrapport 17-197
projectnummer 14-270
RWS-rapportnr. BM 17.31
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)

Naar boven