Onderwerp: Bezoek-historie

Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in november 2016 en januari 2017
Publicatiedatum:01-10-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

S. Lilipaly, F.A. Arts, M. Sluijter en P.A. Wolf; Delte Project Management (DPM)

 

Annotatie

36 p.
bijl., ill.
met lit.opg.
(BM 17.26)
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Centrale informatievoorziening
In het kader van Monitoring waterstaatkundige toestand des Lands
Projectleider RWS-CIV: Mervyn Roos

Naar boven