Onderwerp: Bezoek-historie

Heden en toekomst in de operationele waterbeheersing in het benedenrivierenstelsel
Publicatiedatum:26-06-1973

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Werkgroep Operationele Waterbeheersing

 

Annotatie

31 p.
bijl., ill.
Onderzoek in samenwerking met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD)
Rapportnr. W72.110

Naar boven