Onderwerp: Bezoek-historie

Bronopsporen fecale verontreiniging in zwemwater 2017
Publicatiedatum:01-11-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

E. Kardinaal; KWR

 

Samenvatting

In het zwemseizoen 2017 is op vier locaties waarvan RWS de waterkwaliteitsbeheerder is water verzameld om de herkomst van fecale verontreiniging met behulp van DNA methoden te onderzoeken. Van deze vier locaties zijn er twee (Warder + Schardam) niet nader onderzocht met de DNA bronopsporings methodiek. De locaties Edam + Kijkduin zijn onderzocht op het voorkomen van de bronnen humaan, paarden, hond en vogel, daarnaast is op de locatie Edam ook bepaald of herkauwers en/of varkens een bron zouden kunnen zijn.

 

Annotatie

35 p.
ill., bijl.
Met lit.opg.
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
KWR 2017.077
Opdrachtnummer 401895

Naar boven