Onderwerp: Bezoek-historie

Watervogels in Nederland 2014_2015
Publicatiedatum:01-01-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Hornman, F. Hustings, K. Koffijberg, O. Klaassen, E. van Winden, L. Soldaat; SOVON ganzen- en zwanenwerkgroep

 

Annotatie

170 p.
ill.
bijl.
Met lit.opg.
De meetnetten watervogels en slaapplaatsen zijn onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring
(SOVON-rapport ; 2016/54)
(RWS-rapport BM 16.15)
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV) en het Ministerie van Economische Zaken (EZ)

Naar boven