Onderwerp: Bezoek-historie

Watervogeltellingen in het benedenrivierengebied in 2016/17
Publicatiedatum:01-01-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

V. de Boer, R.Slaterus, T.J. Boudewijn ; SOVON, Bureau Waardenburg

 

Annotatie

50 p.
ill.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
ISSN: 22125027
Sovon-rapport 2017/62
RWS-rapport BM 17.29

Naar boven